• 95.000 VNĐ

 • 85.000 VNĐ

  Mỳ Nui Sốt Pho Mai & Thịt Xông Khói

  (Cheese and bacon Fusilli)

 • 85.000 VNĐ

  Mỳ Ý thịt xông khói

  (Bacon Spaghetti)

 • 85.000 VNĐ

  Mỳ Ý kem nấm

  (Cacbonara Spaghetti)

 • 65.000 VNĐ

  Salad cà chua

  (Tomato Salad)

 • 75.000 VNĐ

  Salad hoa quả

  (Fruit Salad)

  1