• 20.000 VNĐ

 • 50.000 VNĐ

 • 35.000 VNĐ

  Chanh tươi

  (Fresh lemon)

 • 55.000 VNĐ

  Mojito dâu tây

  (Strawberries Mojito)

  1