• 285.000 VNĐ

  Bò Nhúng Phô Mai

  (Cheese with grilled beef)

 • 235.000 VNĐ

 • 185.000 VNĐ

  Sườn Heo Nướng BBQ

  (Grilled chops)

 • 285.000 VNĐ

 • 185.000 VNĐ

  Sườn Heo nướng

  (Grilled BBQ chops)

  1