• 85.000 VNĐ

  Mỳ Ý kem nấm

  (Cacbonara Spaghetti)

 • 85.000 VNĐ

  Mỳ Ý thịt xông khói

  (Bacon Spaghetti)

 • 235.000 VNĐ

 • 285.000 VNĐ

  Bò Nhúng Phô Mai

  (Cheese with grilled beef)

 • 50.000 VNĐ

  Cam tươi

  (fresh oranges )

 • 185.000 VNĐ

  Sườn Heo nướng

  (Grilled BBQ chops)

 • 85.000 VNĐ

  Mỳ Nui Sốt Pho Mai & Thịt Xông Khói

  (Cheese and bacon Fusilli)

 • 95.000 VNĐ

  1   2   3    4