• 65.000 VNĐ

  Salad rau trộn dầu giấm

  (Mixed vegetable salad)

 • 75.000 VNĐ

  Salad sesaer

  (Sesaer salad)

 • 185.000 VNĐ

  Sốt Tiêu Đen

  (Black Pepper Sauce)

 • 185.000 VNĐ

  Sốt Vang Đỏ

  (Red Wine Sauce)

 • Liên hệ

  Sốt Kem Nấm

  (Mushroom & Cream Sauce)

 • 185.000 VNĐ

  Sốt Pho Mai

  (Cheese Sauce)

 • 75.000 VNĐ

  Salad hoa quả

  (Fruit Salad)

 • 65.000 VNĐ

  Salad cà chua

  (Tomato Salad)

  1   2    3   4