Măm Măm Steak 
 
Địa chỉ: 299 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 
Điện thoại: 024.3512.3951